Pensjon; undervurdert & misforstått?

Er du en av de (kanskje få) som tenker på pensjonsordning selv om du ikke nærmer deg pensjonsalderen? Tok du aktivt hensyn til pensjonsavtalen arbeidsgiveren din tilbød deg når du takket ja til ny jobb? Er du klar over hvor mye forskjell det er i pensjonsavtaler og at du faktisk mister opptjent pensjon hvis du er ansatt i under ett år?

Hvis du svarte ja på spørsmålene over trenger du nok ikke lese videre her, for da har du ting under kontroll. Er du derimot en av de mange som skyver tankene om pensjon til side som om det var rynkene som sakte men sikkert bygger seg opp i ansiktet bør du kanskje lese videre.

Hva er egentlig innskuddspensjon?

I det private næringslivet er det veldig vanlig med innskuddspensjon (behandler ikke AFP og Ytelsespensjon her).

Har du innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen til din pensjon.

Prosentandelen varierer men arbeidsgiver må betale minst 2% din i innskuddspensjon (forutsatt at du tjener mellom mellom 1 og 12 G). Men mange arbeidsgivere betaler faktisk mye mer, spesielt når du tjener over 7,1 G. Fra 1. mai 2019 er G lik 99 858 kroner.

Grensene er :

  • Tjener du inntil 700 000 kan du få maks 7% av all lønn avsatt til pensjon
  • Tjener du mer enn 709 000 kan du få maks 25,1% av all lønn avsatt til pensjon

Den totale lønnspakke din blir derfor sterkt preget av hvilken pensjonsordning du har!

Ønsker du å se et regnestykke som synliggjør den reelle forskjellen kan du gå inn på denne smartepenger artikkelen.

Derfor er det viktig å ikke bare vurdere årslønn når du vurder et jobbtilbud, men faktisk se på den totale pakken. Har du en god lønn og en god pensjonsavtale “sparer” du automatisk over hundre tusen hvert år uten at du tenker over det. Pengene blir automatisk satt inn på en pensjonskonto uten at du trenger å betale skatt av avkastning eller innskudd. Men vær obs på om du tar et vikariat.

Du får ikke med deg pensjon opptjent hvis arbeidsforholdet har vart i mindre enn 12 måneder !

Usikker på hvor mye opptjent pensjon du har? Gå inn på www.minpensjon.no for en full oversikt

Vil du lese mer kan du gå inn på https://www.finansportalen.no/pensjon/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *